Klantenservice. 033 298 09 26
Op werkdagen bereikbaar van 09:00 - 18:00
Of stuur een e-mail

Twee werelden: isolatie- en functiebehoud

8 mei 2014

Een goed functionerende veiligheidsinrichting en professionele brandbeveiliging zijn in gebouwen waar veel mensen samen komen, zoals in kantoren, ziekenhuizen en stations, van levensbelang. Ook tunnels of krachtcentrales hebben speciale voorzorgsmaatregelen nodig, zodat alles omtrent veiligheid in geval van brand goed functioneert. Laagspanningskabels spelen hierbij een centrale rol.


Brandkabels van Datwyler

De gevolgen van een brand moeten zo klein mogelijk gehouden worden. Elektrische installaties zijn hierbij van groot belang. Daarom zijn alle veiligheidskabels van Datwyler vrij van halogenen, rookarm en moeilijk ontvlambaar. Veiligheidskabels van goede kwaliteit vertonen daarom geringe brandbevordering om de verspreiding van een brand via de kabel tegen te gaan.
Veiligheidskabels moeten naast deze materiaaleisen vooral ook aan de elektrische parameters voldoen. Hiervoor werden twee verschillende normen en testprocedures ontwikkeld.


Het isolatiebehoud (FE / PH) voor kabels

Met de test op isolatiebehoud – meestal overeenkomstig IEC 60331 – wordt onderzocht in welke tijdsduur een mechanisch onbelaste leiding onder inwerking van vlammen een minimaal isolatievermogen behoudt. Als na de test de elektriciteit nog stroomt en er geen kortsluiting heeft plaatsgevonden, heeft de kabel de proef doorstaan en krijgt hij een classificatie.


Functiebehoud (E) voor kabelinstallaties

In tegenstelling tot het isolatiebehoud wordt bij de test op functiebehoud (overeenkomstig DIN 4102-12) niet één afzonderlijk voorwerp getest, maar de kabelinstallatie als geheel. Bij deze test wordt een representatieve keuze uit het hele kabelaanbod samen met de ophangingscomponenten en/of het draagsysteem getest. Daarbij wordt de grootste toegelaten afspanlengte gemonteerd en wordt het draagsysteem maximaal belast. Zoals bij een echte brand bereikt men tijdens de proef extremen, die overeenkomen met de in praktijk voorkomende thermische en mechanische belastingen. Als na 30 minuten de elektriciteit nog stroomt en er geen kortsluiting heeft plaatsgevonden, krijgen de kabel en het draagsysteem samen de classificatie E30. Hetzelfde geldt voor E60 en E90.


Datwyler ondersteunt

Datwyler biedt specifieke conferenties aan en geeft in certificatiecursussen de noodzakelijke ondersteuning mee voor de planning en de correcte installatie van op elkaar afgestemde en gecontroleerde kabelsystemen en –installaties, die in geval van brand een functiebehoud van 30 tot 90 minuten garanderen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of kunt u terecht op www.cabling.datwyler.com.

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief