Close menu Menu

Wat is Crosstalk en hoe voorkomt u het?

Oké, de tweede stap is gezet. In het eerste deel van dit drieluik las u over de verschillende testen bij een netwerkmeting en waar u rekening mee moest houden. Vandaag gaan we het hebben over Crosstalk. In dit tweede deel zullen we de verschillende varianten en werkingen behandelen.

Crosstalk / Cross Talk

Origineel komt de term Crosstalk (overspraak) uit de telefoniewereld. Waarschijnlijk heeft u wel eens een gesprek van anderen gehoord terwijl u aan het telefoneren was. Of hoorde u een echo in uw stem of die van uw gesprekspartner. Dit kan dus ook met data-overdrachten gebeuren. Dat is één van de redenen waarom aderparen in een kabel ongelijk getwist zijn.

De kwaliteit mag dan nog zo goed zijn, er zal altijd signaalverlies optreden in een link. En signaalverlies is met stip de meest voorkomende oorzaak van een slechtwerkende verbinding. Hoe dat komt? De getwiste aderparen in een kabel liggen dicht bij elkaar – en het gevolg hiervan is dat er een signaal op een willekeurig paar ‘weglekt’ en in een aangrenzend paar terecht komt. Maar dit kan ook met een parallel liggende kabel zijn, en dan vooral bij UTP (zoals afgebeeld hierboven). Het spreekt natuurlijk voor zich dat we dit niet willen hebben en ons zo goed mogelijk ervoor willen beschermen. Daarom is een afgeschermde kabel beter dan een niet afgeschermde kabel.

Om de mate van overspraak van een link te meten, zijn er een aantal testen opgesteld.

Insertion Loss (attenuation)

Insertion Loss wordt gebruikt om de verzwakking (voorheen attenuation genoemd) te meten.. Dit is het verlies van (een fractie van) de energie en treedt onderweg op bij het doorgeven van elektrische signalen door een link. Deze waarde toont de hoeveelheid van verlies als het signaal aan het einde van de kabel is aangekomen. De verzwakking wordt weergegeven in decibels (dB). De vuistregel hierbij: hoe hoger de verzwakking, des te groter het signaalverlies.

NEXT

Near End Cross Talk betreft nabije overspraak. Waarschijnlijk de meest bekende test. Bij het “zend-paar” is de signaalsterkte het grootst, terwijl bij het “ontvangende-paar” de kans (gevoeligheid) voor beïnvloeding het hoogste is. Een slechte werking ontstaat vaak als er te veel overspraak aan het begin, dus bij het zend-paar, is. De NEXT waarde wordt uitgedrukt in dB, net als de verzwakking. Het liefste is de waarde voor een NEXT zo groot mogelijk, terwijl de verzwakking weer zo klein mogelijk moet zijn. Bij het meten van de dB-waarde wordt er een signaal op één paar verstuurd en wordt de mate van overspraak gemeten op een ander paar.

NEXT meting bij crosstalk

Power Sum NEXT

De NEXT meting meet de mate van overspraak van het ene aderpaar naar de ander. Dit was voorheen altijd voldoende, aangezien applicaties gebruik maakte van slechts twee aderparen. Tegenwoordig zijn er allerlei nieuwe toepassingen, waarbij alle vier de aderparen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan Gigabit Ethernet. Als de NEXT metingen van alle vier de aderparen gecombineerd worden, kan de Power Sum NEXT worden berekend. Deze waarde biedt inzicht in de overspraak van aderparen die op elkaar invloed hebben.

Power Sum NEXT meting bij crosstalk

FEXT (Far End Cross Talk)

Ter aanvulling op de NEXT is de FEXT opgesteld, een vereiste voor nieuwe standaarden. Deze meting is zeer gevoelig en dat komt door twee dingen:

  1. Normaal gesproken is het signaal van overspraak relatief zwak
  2. Verzwakking in de kabel zorgt voor extra verzwakking van het signaal.

Vooral de tweede factor behoeft een tester die aan hoge eisen voldoet. Bij het uitvoeren van de FEXT meting wordt er uitgegaan van wat er aan het einde van de verbinding over is – en dus niet van het begin van het signaal. De gemeten FEXT waarde geeft de verhouding tussen de gemeten overspraak en de niveauhoogte van het input signaal (op het andere paar).

Ook hier is een Power Sum FEXT variant mogelijk, die de overspraak aan het einde meet. 

Full-Duplex

Men kan kabels ook volgens de "Full-Duplex" formule laten werken. Zo worden alle vier de aderparen tegelijk gebruikt om zowel te zenden en te ontvangen. Dat betekent dus dat aderpaar 1 overspraak van paar 2, 3 en/of 4 kan ontvangen.

Dit artikel is het tweede onderdeel van een drieluik. Zo las eerder u al over de verschillende testen tijdens een netwerkmeting. Het derde en laatste deel zal meer informatie bevatten over ACR en PSACR.

Bron afbeelding 1: Crosstalk UTP cables via Ebook Pluto education
Bron afbeelding 2: NEXT & PSNEXT via Data Cottage @ TechTarget
Informatiebron: Fluke Nederland