Close menu Menu

Hoe zit dat nou met die Europese CPR en NEN 8012?

De NEN 1010 is al enige tijd van kracht. Maar we ontvangen nog veel vragen over de nieuwe Europese CPR en de nieuwe NEN 8012 regelingen voor elektrische kabels in vaste bouwinstallaties. Wat voor invloed gaat dat op bekabeling hebben? De Verordening Bouwproducten (CPR) is al van toepassing sinds 2013. Het duurt nog even voordat het ook bij de Nederlandse wet verplicht wordt. Maar wij hebben alvast alles op een rijtje gezet, zodat u weet waar u op moet letten. 

Let op! Deze blog komt uit 2016 en is mogelijk verouderd. Ook hyperlinks werken mogelijk niet meer. Vragen of meer informatie? Neem contact met ons op! We helpen je graag!

First things first

Voordat allerlei technische termen en begrippen u om de oren vliegen, helpen wij u met een eenduidige definitie voor een aantal zaken.

CPR = Construction Products Regulation (Verordening bouwproducten) 

NEN 8012 = Beperking van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen

EN 13501-6 = Fire classification of construction products and building elements - Part 6

Binnen CPR kunnen we onderscheid maken in 2 onderdelen:

  • Resistance to fire (functiebehoud)
  • Reaction to fire (hoe kabels reageren bij brand)
Bouwinstallatie normen

Waarschijnlijk weet u al het een en ander over functiebehoud. Maar vandaag gaan we het hebben over het tweede onderdeel, namelijk de reactie van kabels bij brand. Deze verordening classificeert kabels namelijk voor het eerst op Europees niveau. Dit gebeurt aan de hand van engineeringstermen over brandveiligheid.

De CPR is dus een Europese verordening, die verwerkt is in de Nederlandse NEN 8012 (voorheen NTA 8012).

Verschil CPR met IEC/EN

Voorheen werd brandgedrag van kabels voor voeding, sturing en communicatie in gebouwen meestal beoordeeld volgens de IEC/EN 60332, IEC/EN 61034 en de IEC/EN 60754. In de toekomst zullen deze testen opgenomen worden in de CPR.

Om kwaliteit te garanderen, zult u dus moeten voldoen aan de Europese wet- en regelgeving: oftewel de CPR vertaald naar de NEN 8012. Dit vervangt de IEC/EN 60332, 61034, 60745 zoals wij die kennen.

Brandklasses van kabels in CPR en NEN 8012

De CPR verordening over reactie bij brand kent 6 klassen: van Aca tot Fca. Deze worden toegekend op basis van de criteria voor warmteafgifte en vlamuitbreiding. In de volgende tabel ziet u een overzicht van alle brandklasses en diens classificatie en de bijbehorende brandbijdrage, brandrisico, minimale en maximale waarden.

Brandklasse Classificatie Brandbijdrage Brandrisico Minimale-maximale
waarde brandrisico
Aca   Geen    
B1ca   Nauwelijks    
B2ca B2cas1/d0/a1 Zeer beperkt Zeer groot 36-41
Cca Ccas1/d1/a1 Beperkt Groot 22-35
Dca Dcas3/d2/a3 Gemiddeld Middelgroot 10-21
Eca Eca Hoog Laag 1-9
Fca   Niet bepaald    

 

Zoals in de tabel hierboven wordt weergegeven, moet de brandbijdrage verkleinen als het risico op brand vergroot. Met andere woorden: hoe groter het risico op brand is, des te hoger de klasse van uw kabel moet zijn en hoe hoger de klasse van uw kabel, des te kleiner de brandbijdrage. 

Om op producttechnisch niveau onderscheid aan te tonen, zijn er 3 bijkomende klassen. Deze zijn als volgt:

1. Rookontwikkeling (klasse s1, s2, s3)

2. Brandende druppels/deeltjes (klasse d0, d1, d2)

3. Corrosiviteit/zuurgraad (klasse a1, a2, a3)

Hierbij geldt - niet geheel onlogisch - dat hoe 'dichter bij de 0' hoe beter. Een kabel met een s1, d0 en a1 klasse staat dus voor geringe rookontwikkeling, laag aantal brandende vallende deeltjes en een lage mate van corrosiviteit. 

Grote kans dat u slechts te maken heeft met de NEN 8012. Dus in de tabel hieronder zijn de Classificaties en Brandrisico's verwerkt op basis van de Nederlandse situatie NEN 8012.

Classificatie Kabels Brandrisico
B2ca - s1, d1, a1 Zeer hoog
Cca - s1, d1, a1 Hoog
Dca - s3, d2, a3 Middelhoog
Eca Laag

 

CE-markering

Waar het uiteindelijk om draait, is om voor zowel fabrikanten als gebruikers duidelijkheid te krijgen over daadwerkelijke prestaties van een kabel. Hiervoor zal de CE-markering (Conformité Européenne) worden gebruikt. Producten met deze stempel voldoen aan de eisen en waarborgen de veiligheid van de gebruikers. 

Wat betekent dit voor mij?

Iedereen in de installatieketen krijgt te maken met deze regelgeving. Van fabrikant tot distributeur en van installateur tot overheid en industrie.

Voor fabrikanten betekent dit:

  • Dat hun kabels brandproeven moeten ondergaan om de kabels de juiste classificatie toe te kennen.
  • Dat zij een Declaration of Performance (DoP) moeten opstellen en verstrekken bij de desbetreffende kabels
  • Dat zij een CE-marketing moeten opstellen en vermelden op de kabels, zodat duidelijk is welke klasse welke kabel heeft.
  • Dat zij periodieke controles moeten uitvoeren om te controleren of kabels ook op lange termijn in de juiste klassen zitten.

 

Voor distributeurs en groothandels betekent dit:

  • Dat zij erop toe moeten zijn dat alle kabelproducten die worden verkocht, zijn voorzien van de juiste productinformatie.


Bij Redlink zullen we er dus ook voor zorgen dat alle informatie goed op orde is en dat we alle producten voorzien van een CE-markering en een DoP-verklaring. Het zal een langlopend proces worden om alles op de correcte manier te verwerken, maar we zijn blij dat deze regelgeving realiteit wordt. We staan namelijk voor kwaliteit en willen ook in de gelegenheid zijn om er garant voor te staan. Met de CE-marketing en DoP documentatie geven we helder inzicht in de kwaliteit van onze producten.

Voor installateurs en adviseurs betekent dit:

  • Dat zij op de hoogte zijn van de eisen van de regelgeving, inclusief alle voordelen en consequenties voor eindgebruikers
  • Dat zij de verantwoordelijkheid nemen om de juiste kabels te kiezen. Dat is wellicht het allerbelangrijkste

In de afbeelding hieronder ziet u een overzicht van de aanbevolen klassen voor speciale bouwwerken. Deze zijn ook te vinden in het whitepaper onderaan de pagina. 

Overzicht van Bouwklassen in Speciale Bouwwerken

 Ook voor andere bouwvormen is er een beknopt overzicht gemaakt. Zie de volgende afbeelding.

Overzicht van Bouwklassen voor andere bouwvormen

Voor de overheid en industrie betekent dit:

  • Dat zij de nieuwe CPR implementeren in de Nederlandse regelgeving NEN 8012.

 

Wanneer gaan de nieuwe normen nou van kracht?

De eerste ingangsdatum van de nieuwe CPR was 1 december 2015. De Europese Comissie heeft echter een nieuwe Date of Applicabillity (DoA) gepubliceerd, namelijk 1 juli 2016. Ook is de overgangsperiode van 1 jaar herbevestigd. Die zal dus duren tot 1 juli 2017. Daarmee wordt aan alle EU-landen voldoende tijd gegeven om CPR voor kabels te implementeren in de nationale regelgeving. 

Voor Nederland betekent dat de regels die in de NEN 8012 zijn opgesteld, ook pas per 1 juli 2017 wettelijk verplicht zijn. 

Maar nu horen wij u denken: "hoe zit dat dan met functiebehoud (resistance to fire) kabels?". Deze zullen vanaf 2017 een eigen EN norm kennen. Tot dat moment hanteert u gewoon de NEN-EN 50200.

Whitepaper

Benieuwd naar welke klassen bij welke bouwwerken horen? De whitepaper van Datwyler biedt oriëntatie op de actuele eisen en functioneert tegelijk als schakel voor de huidige en toekomstige bepalingen. Download dan de Datwyler whitepaper.